top of page

Tjänster

Detta erbjuder vi

meeting near a transparent glass_edited.jpg

Verksamhetsutvecklare

Som verksamhetsutvecklare arbetar vi med att bygga upp skräddarsydda avhopparverksamheter och är ansvariga för att planera, organisera och genomföra strategier och program som stöder personer som vill lämna kriminella eller radikala grupper. Vårat arbete är att identifiera behoven hos dessa individer, utforma och implementera skräddarsydda stödåtgärder och samarbeta med olika organisationer och myndigheter för att skapa en effektiv och holistisk avhopparverksamhet.

Unknown.png

Föreläsning Rene Lobos

Rene delar sin personliga berättelse om sitt tidigare liv som kriminell och hur denne lyckades byta livsstil. Syftet med föreläsningen är att inspirera och förebygga brottslighet genom att använda sin egen erfarenhet som ett exempel på möjligheten till förändring. Rene använder sin historia för att visa på konsekvenserna av kriminellt beteende och förmedlar vikten av att ta ansvar för sina handlingar. Genom att berätta om sin egen resa strävar Rene efter att engagera och utbilda andra, särskilt unga människor, och hjälpa dem att fatta bättre beslut och undvika kriminalitet.

IMG_9697_edited.jpg

Mentorskap
 

Syftet är att bygga förtroende, erbjuda stöd och vägledning, och hjälpa den individen att utveckla positiva färdigheter och beteenden. Mentorn hjälper också till med individuell planering, samordning av tjänster och uppföljning för att minska risken för återfall i kriminalitet och främja rehabilitering och återanpassning istället för enbart bestraffning.

20230303_082407_IMG_6875.PNG

Poesi

Med passion och hängivenhet levererar Rene ord som vibrerar i luften och berör hjärtat. Vare sig det är på scenen, i en intim inställning eller genom en skärm, skapar Rene en stund av skönhet och reflektion som kommer att lämna en bestående inverkan.

bottom of page